Internetowy Serwis Gminy Rymań Internetowy Serwis Straży Miejskiej w Gościnie Internetowy Serwis Gminy Gościno

Drukuj

Początek

Utworzono .

„Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec
społeczności lokalnej, wykonując swe zadania
z poszanowaniem godności i praw obywateli."

Szanowni Mieszkańcy,
Już piąty rok jesteśmy obecni w życiu Gminy Gościno. Począwszy od bieżącego numeru Głosu Gościna pragniemy mocniej, bardziej przybliżyć Państwu problematykę pracy SM, jej zadania, prawa i obowiązki. Chcemy, aby każdy mieszkaniec naszej gminy wiedział, czego może oczekiwać od funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w jakich sprawach można zwracać się do nich o pomoc.
Z drugiej strony chcemy, aby mieszkańcy znali swoje prawa, obowiązki wynikające z przepisów.
Będziemy szeroko informować Państwa o naszej pracy, podjętych działaniach i interwencjach.

Pozdrawiamy SM Gościno