Internetowy Serwis Gminy Rymań Internetowy Serwis Straży Miejskiej w Gościnie Internetowy Serwis Gminy Gościno

Drukuj

Rowerowe ABC

Utworzono .

Rowerzysta może poruszać się po chodniku:

•    jeśli szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów;
•    podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła;
•    jadąc z dzieckiem mającym mniej niż 10 lat.
                                                    

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze:
1.    Zawsze używaj roweru sprawnego i prawidłowo wyposażonego.
2.    Ubieraj kask i jasne, rzucające się w oczy ubranie, najlepiej wyposażone w odblaski.
3.    Zanim ruszysz – zawsze się rozejrzyj! Włączając się do ruchu jesteś zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
4.    Korzystaj z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszasz lub masz zamiar skręcić.
5.    Dla własnego bezpieczeństwa, nie korzystaj podczas jazdy ze słuchawek, unikaj kapturów ograniczających widoczność.
6.    Staraj się przekraczać jezdnię na przejazdach dla rowerów. Na przejazdach dla pieszych zawsze przeprowadzaj rower.
7.    Wyraźnie i odpowiednio wcześniej sygnalizuj zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.
8.    Przestrzegaj przepisów, uważaj na znaki.
9.    Stosuj się do zasady ograniczonego zaufania.
10.    Pamiętaj, że kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
•    jazdy bez trzymania się co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
•    czepiania się pojazdów;
•    jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.
                                                                                     
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.